לנצח – בכל מצב ובכל זמן

 

כפי הידוע, זה כמה עשורים, שמידי שנה מתקיים ברוב פאר והדר הדינר השנתי של מוסדות חיי עולם.
המפורסמות אין צריך ראיה כי מוסדות חיי עולם מסתעפים ומשתרגים בכל שטח ותחום בחיים מגן הילדים בואכה התלמוד תורה דרך ה ישיבה קטנה והישיבה גדולה, כולל האברכים ארגוני צדקה וחסד, בתי חינוך לבנות, ועוד ועוד.
מידי שנה זכינו לחיזוק וביסוס המוסדות במסגרת הדינר השנתי.
מי יכול לשכוח את ה'אני לא מאמין' המיתולוגי של רבי שמעון פרץ.
הריקודים הסוחפים,
המשא המחזק של מורנו הרב שליט"א,
ומעל הכל נהרי הישועות וההשפעות הטובות שהושפעו עלינו בדינרים הקדושים האלו.
גם השנה, ובעיקר השנה,
 שנה בה ימוטו מוסדי ארץ בעולם  – והתחזק עמוד התורה במחננו.
שנה בה למגינת לב נסגרו שערי בתי מדרש בעולם – ונפתחו שערים חדשים במחננו.
שנה בה לדאבון לב תשכל חרב מבחוץ – אך בסייעתא דשמיא נתעלו התלמידים בתורה ויראת שמים במחננו,
נועדו העסקנים המסורים לכינוס חירום בלשכת מורנו הרב שליט"א.
והוחלט:
 
לנצח – בכל מצב ובכל זמן
גם השנה, ובעיקר השנה!
בשם השם נעשה ונצליח והשם ברחמיו לנו ירויח!
בימים אלה שוקדים המארגנים על הפרטים, ובעזרת השם נפרסמם בהמשך.
אנחנו כאן במערכת בסייעתא דשמיא נביא עדכונים שוטפים בדבר הדינר, כמו גם קטעים ממעדי הדינר בשנים קודמות.
נגישות