לפני שנה זה היה נראה דמיון, היום היסטריה, אך לנצח נמשיך לנצח

גם שנה שעברה היינו ערב הדינר השנתי לטובת מוסדות חיי עולם שבנשיאות הרב אלכורת שליט”א.

אך, מי יכול היה אז להאמין כיצד ייראה השנה הבאה?

מסכות?

הגבלות תנועה?

שמירת מרחק?

העלנו את זה אז על הדעת?

הבאנו לכם קטע קצר מלפני שנה, בו מורנו הרב אלכורת תיאר ‘בדמיון’ איך תיראה שנת מגיפה.

 

מי היה מאמין? אבל, אין יאוש בעולם כלל! אנו, בני משפחת ‘חיי עולם’ למדנו על בשרנו את הכלל:

לנצח, בכל מצב ובכל זמן. כעת, ערב הדינרים השנתיים, נצל את הזדמנות הפז! אל תפספס את הרכבת! ה’ עמך, גיבור החיל, יחד, ננצח!

הזדרז, וצור קשר בכתובת הדוא”ל shbrjhhguko@gmail.com ותפוס את מקומך באחד מן המעמדים היוקרתיים.  

למסירת פדיון נפש
נגישות

הזדמנות פז – אחת בשנה!

 

הסגולה הנפלאה לערב חג השבועות שכתבה המקובל רבי חיים פלאג’י 

 
 ערב שבועות – יפריש צ”א (91) פרוטות
 
 וישלים על שיעור ב’ פעמים ב”ן (בן בגימטריה 52. כלומר: 52*2=104) 
 

ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, 

 

והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית, 

והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה“.