לשון הרע בבית ושמירת המחנה – שיעור ד'

דרך ההתמודדות עם לשון הרע בבית, בין ילד שמספר דבר רע שעשה אחיו, או ילד שמספר לשון הרע ששמע וכדו', ונושא שמירה על טוהר המחנה, שזה עניין חשוב ורגיש, ויש לדעת איך להתמודד עימו.

?rel=0

נגישות