התבודדות – לשמוע דבר השם

ישנו פן נוסף שקיים בקשר של האדם המתבודד בינו לבין קונו, וזהו "לשמוע דבר ה'", שכשמתפלל על איזה נושא הקרוב אל ליבו, ועניין שעוסק בו, אז יש כאילו קול משמים שיכול לשמוע כאילו עונה לו תשובה, שחש מאוד את רצון ה', עד שנחשב שאילו שמע ממש את דבר ה'.

 

לצפייה בכל שיעורי סדרת התבודדות – לחץ כאן

 

נגישות