מה רצון ה' בחיי הנישואין – שיעור א'

יסוד מחייב לשלום בית, הוא להבין מה רצון ה' מהנישואין, למה בכלל הנישואין נצרכים, כי לולא הבנה זו אין כל התחלה לשלום, כי אם לא מבינים מדוע מצב זה של נישואים נצרכים, אין שום סיבה שיהא לאדם רצון לשמר זאת.

?rel=0

נגישות