מודה על האמת – שיעור ד'

מידה יותר עמוקה של האמת, היא להודות על האמת, כלומר, מי שאמר לא אמת ועכשיו חוזר בו, או מי שעשה מעשה שגוי וכעת מודה שטעה, וזה יותר קשה ואמיתי מהאמת הפשוטה.

?rel=0

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי