מודה על האמת – שיעור ד'

מידה יותר עמוקה של האמת, היא להודות על האמת, כלומר, מי שאמר לא אמת ועכשיו חוזר בו, או מי שעשה מעשה שגוי וכעת מודה שטעה, וזה יותר קשה ואמיתי מהאמת הפשוטה.

?rel=0

למסירת פדיון נפש
נגישות