מוסר וביקורת

מוסר וביקורת – שיעור שמיני בסדרה

כלים נוספים שמועילים מאוד להטיית רצונו של הילד, הם ה"מוסר והביקורת", מוסר הוא עצם ההודעה והלימוד למתחנך, מה מותר ומה אסור, איך מתנהגים ואיך ראוי לא לנהוג, וביקורת הינה על מעשה מסוים של הילד, שגם הביקורת היא כלי יעיל לקידומו ולניווטו אל האמת.

נגישות