מטוס פרטי, רכב מפואר, וחמש שקל לצדקה

הכל היה לו,
 
בפסגת העושר הוא היה מצוי,
 
אז למה שכחו מהמטוס, הרכב, והקריירה,
 
והזכירו רק חמש שקל?
 
צפה בסרטון המפעים!
 
למסירת פדיון נפש
נגישות

הזדמנות פז – אחת בשנה!

 

הסגולה הנפלאה לערב חג השבועות שכתבה המקובל רבי חיים פלאג’י 

 
 ערב שבועות – יפריש צ”א (91) פרוטות
 
 וישלים על שיעור ב’ פעמים ב”ן (בן בגימטריה 52. כלומר: 52*2=104) 
 

ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, 

 

והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית, 

והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה“.