מידת האמת ושכרה

מידת האמת ושכרה – שיעור ב'

כשברא ה' את העולם אמרה אמת לא יברא, והקב"ה השליך את האמת ארצה, מחמת שבעולם הזה עם כל השקר שבו דווקא מתוכו יכול לצמוח האמת לאמיתה, ואת זה אפילו השר של האמת לא הבין…

?rel=0

נגישות