מיוחד!! מרגש!! וסוחף!!

 
ביצוע מרטיט של מקהלת פרחי חיי עולם 
 
“מי אנוכי שאזכה להתפלל”
 
מוגש לרגל ההכנות לדינר השנתי ‘לנצח – חיי עולם בכל מקום ובכל זמן’
 
 
למסירת פדיון נפש
נגישות

הזדמנות פז – אחת בשנה!

 

הסגולה הנפלאה לערב חג השבועות שכתבה המקובל רבי חיים פלאג’י 

 
 ערב שבועות – יפריש צ”א (91) פרוטות
 
 וישלים על שיעור ב’ פעמים ב”ן (בן בגימטריה 52. כלומר: 52*2=104) 
 

ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, 

 

והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית, 

והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה“.