מי אוכל לחם שעורים?

מהו מאכל הבהמה?
 
אני בהמה או אדם?
 
מתי אהפוך להיות בן אדם?
 
היכנס!!
 
למסירת פדיון נפש
נגישות