parallax background

מכון "לחדד השכל"


העמקת הלימוד לצעירים

אבן חן בכתרה של הישיבה, הינו מכון "לחדד השכל", הפועל במגוון דרכים, לפתח את יכולת החשיבה התורנית של הנערים ולהביאם להישגים שידהימו את עצמם.

בראש המכון עומד הרה"ח ר' יוסף מושקוביץ שליט"א, תלמיד חכם בעל כושר הסברה מיוחד, הלומד את צורת החשיבה הייחודית של הבחור ומכוון אותו, בדרכו שלו, למיצוי יכולותיו.

את פירות המכון ניתן לראות בדמות יבול תורני מרשים שצמח מבין כותלי בית המדרש כאשר בשנה האחרונה נכנסו תחת מכבש הדפוס כ-17 ספרי חידוש ופלפול בעומק סוגיות מסכת "בבא בתרא" כשכל הכותבים והעורכים, הינם בחורים צעירים שקנו את משנתם בישיבה ועתה זוכים לראות פירות שלמים בעמלם.
 


שותפות עולם

ההזדמנות שלך לקחת חלק בהצלחת המוסדות

* התרומה מוכרת לצרכי מס. קרן בוני חיי עולם (ע.ר. 580357986) עמותה ללא מטרות רווח בעלת אישור סעיף 46

קהילת חיי עולם

ללא פשרות ובלי התפעלות מהלך הרוח המשתנה בעולם, במוסדות חיי עולם תמצאו את קול התורה מתנגן מפי אברכים בני תורה מבוקר עד ליל, בחורי ישיבה שכל חפצם להתעלות בתורה הקדושה ותינוקות של בית רבן המחונכים מינקותא ללימוד ואהבת התורה.למסירת פדיון נפש
נגישות