מסע תפילה ומנוחה | ישיבת מוהר"ן תשע"ח

בימים האחרונים יצאו קבוצה גדולה מנבחרי ישיבת מוהר"ן למסע תפילה ומנוחה בארץ הקודש, בתמורה על הצטיינות מופלאה בימי ראש השנה באומן, שם הרבו הם בהתמדת הלימוד, ביגיעה ובהתנהגות ראויה כיאה וכיאות לבני תורה, וכן על השקעתם הרבה בימי בין הזמנים שבמקום לנצל את חופשתם רק ליהנות ולבלות את ימיהם בהבל וריק, בילו את זמנם בבית המדרש בנוסף למנוחה המוכרחת.

ראשית המסע  הייתה בציונו הקדוש של רבן גמליאל ביבנה, שם שפכו הבחורים בטהרה יהודית את ליבם לפני בורא עולם, שכשם שעזרם עד כה יעזרם גם הלאה, להמשיך ולהוסיף עוד אור ואש לשלהבת התורה שיוקדת בקרבם, ולאחר סיום התפילה נעמדו לתפילת המנחה.

משם פנו ונסעו אל בית לחם, מקום קבורת רחל אימנו, לבקש מאמא שאוהבת ודואגת, אמא שרוצה רק בהצלחת בניה, שיצליחו בהבנת התורה, שינעם להם התמדת התורה, ושיזכו לעד לחיות תחת כנפי השכינה, יהי רצון שיתקבלו תפילותיהם ברצון.

לאחר מכן נסעו לחוף אשדוד לערוך שם שייט בין גלי ים התיכון, על מנת לרענן את המוח, להתאוורר ולהחליף כוחות שיוכלו לשוב לתלמודם בכוחות מחודשים.

לעת ערב נסעו לאכול ארוחת ערב בשרית, באחד הפארקים באזור המרכז להשיב את נפשם.

 

 

נגישות