אהבת עולם > סדרה ארך אפים > מעלת הכובש כעסו

מעלת הכובש כעסו

אדם העומד לפני נסיון, שמחרפין ומגדפין אותו, ומושל ברוחו ולא עונה, שכרו הרבה מאוד עד שאמר עליו הכתוב "תולה ארץ על בלימה", פירושו שקיומו של עולם עומד על אותה בלימת פה בשעת המריבה.

 

למסירת פדיון נפש
נגישות