מעלת מידת החסד

אהבת עולם > סדרה אהבת חסד > מעלת מידת החסד

מעלת מידת החסד

חסד זה אחד המידות הנעלות ביותר, והיא שורש לרבות מהמידות הטובות, ומי שמושרש בחסד רבות מהמידות כבר מושרשות אצלו מיד, ואפילו ה' נקרא רב חסד.

 

נגישות