ביומו האחרון של חג החנוכה, נר שמיני, התקיים המעמד המרגש, מעמד "ונכתב בספר" שע"י מכון "לחדד השכל", המעמד בו מחולקים למצטייני הישיבה הספרים אותם כתבו הם בעמל רב במשך השנה החולפת, וכן תעודות לבחורים שנבחנו על פה במסכתות הנלמדות.

האירוע נפתח על ידי מנהל הישיבה קטנה הרב שבתאי גולדשמיד  שליט"א , שדיבר על חשיבות העניין והצורך בו, והזמין את המשפיע החשוב הרה"ח הרב אברהם יצחק כרמל שליט"א לשאת דברים בגדולת ויקרת המעמד, והשבח וההודאה לה' שזיכנו להגיע אלי יום שמחה זה, שבו הבחורים שעמלו והזיעו רבות קוצרים ברינה את פירותיהם.

לאחר מכן עלה שוב מנהל הישיבה קטנה, והזמין את בחורי הישיבה קטנה, שלוש עשרה במספרם, בהתרגשות גדולה, להגיע אחד אחד אל שולחן הכבוד על מנת לקבל את הספרים והתעודות שלהם זכו בעמל ויגיעה רבה, ללחוץ את ידי הרבנים ולהתברך מפיהם.

לאחריו נשא מוה"ר שליט"א ראש המוסדות את המשא המרכזי מענין 'זאת חנוכה' והזכות הגדולה לראות את הבחורים עולים ומתעלים, ובמיוחד בימים קדושים אלו.

בחביבות יתירה ניגש אל המיקרופון ר"מ הישי"ג הרה"ג הרב יוסף מושקוביץ שליט"א, ראש מכון 'לחדד השכל' והאיש העומד מאחורי ערב מרומם זה, והזמין אל שולחן הכבוד את עשרים ושנים בחורי הישי"ג, על מנת להעניק להם בשמחה רבה את הספרים היקרים שעליהם עמלו, ואת תעודות ההוקרה המושקעות, שמשיבות את נפש הבחורים והוריהם.

אחר סיום חלוקת התעודות נשאו דברים מנהל הישיבה גדולה הרב עמרם הלברשטאם שליט"א, וראש הישיבות הרב אריאל אלכורת שליט"א שדברו בגודל מעלת חידושי התורה שאדם מחדש, וכידוע המעשה באחד מהצדיקים בדורות האחרונים שכשהוציא ספרו לאור עשה סעודה גדולה ובסעודה אמר כך: "כשיבוא אדם לשמים ישאלו אותו היכן ספר פלוני? היכן ספר אלמוני? והוא לא יבין על מה הוא נתבע, עד שיגלו לו שאת ספרים אלו הוא היה אמור להוציא לאור".

בסיום המעמד הרב רושם, פנו הבחורים וההורים המאושרים אל ביתם, כשבאמתחתם  ספרו הראשון של ילדיהם, ובליבם ופיהם נתנו שבח ושירה לה' יתברך, מנהלי הישיבה היקרים, ולמנהל הפרוייקט המסור, שרק בזכותם זכו הם ליום משמח זה.

 

 

 

נגישות