מעמד כבוד התורה לעשרות חתני התורה בישיבה דחסידי ברסלב מוהר"ן

 

'העשירי יהיה קודש'

 

כמידי שנה גם בשנת העשור התאספו מעל מאה בחורי החמד, העמלים בתורה בעיון ובשקידה, למעמד הסיום על מסכת גיטין ונתינת כבוד ליראי ה' ולחושבי שמו המלאים וגדושים בתורה ויראה טהורה.

אורח הכבוד הרה"צ ר' שמעון שפירא שליט"א שיבח בהתרגשות גדולה, תוך כדי בכיה, את כשלושים המסיימים, וכשלושים מחברי ספרים אישיים מתוך התקשרות לרביה"ק תוך עמידה בכל נסיונות הדור, ובניית מחנה קדוש לשכינה הקדושה. בדבריו ציין כי זה ההכנה הטובה ביותר לפורים ולפסח. הדבקות בתורה יחד עם עצות ההתחזקות של רביה"ק.

רבני הישיבה שיבחו באופן אישי כל תלמיד ותלמיד, מגדול ועד קטן, כשהם מעלים על נס את הפירות הנפלאים שכל בחור ובחור הגיע על ידי יגיעתו הגדולה. הן בחלק העיוני לבנות מערכות למדניות שלא מביישות למדנים מופלגים, והן בחלק הבקיאות גם במסכתות הנלמדות בישיבה וגם ברחבי הש"ס. ואפי' בספרי רביה"ק שם קבעו להם הבחורים הספקים רבים מלבד תוכנית הדגל "בקדושת רבינו" שם עמלים יחד קבוצות הישיבה בתורה ס"א תוך שהם מעלים את חידושיהם בספרים שיצאו לאור.

טעימה מתוך הספרים הנכתבים חולקה כמזכרת קודש מהמעמד.

התרגשות עשה אחזה בקרב הנוכחים אבות עם הבנים, כשלא פעם נראו דמעות של התרגשות ותפילה בין הנוכחים.
נשיא הישיבה הגה"ח ר' עוזיהו אלכורת שליט"א חילק מתנות הוקרה ותעודות כבוד, תוך שהוא אינו מסתיר את התפעלותו העצומה, מההשקעה האדירה של צוות הרבנים בכל שעות היום והלילה, ושל הצורבים הצעירים שמשליכים אחרי גוום את העולם הזה ושוקעים "בחדוותא דילי", תוך כדי שהוא מציין את שראו עיניו באופן אישי, בבניין הישיבה, עשרות בחורים המתמידים אף מחוץ סדרי הישיבה, כך שלא פלא שיש בישיבה עשרה מסיימי ש"ס (כמובן רק משעות בין הסדרים בלי להפריע לסדרי הישיבה) ועוד כעשרים העתידים לסיים בקרוב את הש"ס כולו, והכל מתוך שמחה גדולה.
"תמיד ידעתי שבישיבת מוהר"ן יש צוות מיוחד המלא בהשקעה עמוקה לבנים היקרים שלי, לגדלם מעיינים ובקיאים, למדנים וחסידים, אבל כשישבתי וראיתי את ההשקעה, את הפירגון, את האהבה השוררת שם, נדהמתי מחדש. אני מודה לה' שהפקדתי את הפיקדונות שלי אצלכם". תיאר הורה נרגש בסיום המעמד.

המעמד ננעל בדברי ראש הישיבה הרה"ג ר' אריאל אלכורת שליט"א שבירך את הנוכחים שיזכו להמשיך לגדול בתורה ויראה יחד עם נטישת הבלי העולם הזה ושקיעות מוחלטת בספרי רביה"ק ועצותיו.

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי