לפני כשבע שנים ניגשו מספר אברכים מאנ"ש למורינו הרב שליט"א, וביקשו לקיים אחר תפילת שחרית של שבת אמירת תיקון הכללי ברוב עם כנהוג אצל חסידי ברסלב, ולאחר מכן לערוך קידוש עם שיעור בספר הקדוש סיפורי מעשיות שחיברו רביה"ק מברסלב זיע"א.

לאחר הפצרות מרובות נאות מורינו הרב שליט"א לכך, ואז בזכות ההתעוררות של אותם יהודים, החלו כל בני הקהילה הקדושה להשתתף מדי שבת בקידוש שאחר התפילה ובשיעור בסיפורי מעשיות, וכך כל שבוע התקדמו עוד ועוד בספה"ק, המכיל כידוע שלוש עשרה סיפורים, (תוכן השיעורים אף עולה לאתר זה מידי שבוע).

ולאחר שבע שנים של לימוד מעמיק ביותר, שבו התקדמו כל שבוע מעט מאוד, עקב רוב העיון שהעמיק מוסר השיעור – מורינו הרב שליט"א, שהוסיף והרחיב על העניין הנלמד רבות, וגילה קצת מהאור הגדול שגנוז וטמון בתוך הספר הקדוש, וחלק מזערי מהמוסר שטמן בין בתרי הסיפור רביה"ק.

וכעת אחר שתמו להם שבע שני השובע, שבהם זכו כל בני הקהילה להתענג על נועם זיו אור תורתו של רביה"ק, הגיעו לסוף הסיפור השלוש עשרה בסיפורי מעשיות, שהוא חותם את כל הספר הקדוש, ולכבוד זאת החליטו מארגני השיעור לדאוג לקידוש גדול ומכובד כיאה וכיאות לסעודת סיום שנערכת לאחר שנים כה רבות של לימוד.

ובשבת האחרונה, שבת פרשת בא, הופתעו כל אלו שנכחו בקידוש למראה השולחנות הערוכים, שנערכו בשפע גדול ויוצא מן הכלל, כיאה וכראוי לשבת מיוחדת כזו.

בקידוש נכחו רבים מבני הקהילה אף כאלו שמתקשים בשבת רגילה לבוא לתפילה בבית מדרשינו, ובנוסף נכחו גם מידידי המוסדות שמשתתפים פעמיים בשבוע בשיעורו הקבוע של הרב, שגרים מחוץ לעיר ואין באפשרותם להשתתף בקידוש ובשיעור של סיפורי מעשיות, ובשבת זו לכבוד הסיום שבתו את שבתם בעירנו על מנת שיוכלו להשתתף.

לחץ לקריאה של שיעורי סיפורי מעשיות כפי שנערכו ע"י אברכי הישיבה

 

מודעת ההזמנה לשמחת הסיום

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי