מעמד 6 סיומי הש"ס בישיבת ברסלב מוהר"ן בבני ברק

 
בהשתתפות הגרי"ש קנייבסקי שליט"א שאמר את קדיש סיום הש"ס וכ"ק אדמו"ר מזוטשקא שליט"א שנשא דברי ברכה
 
ברגשי שמחה של מצוה חגגו בישיבה דחסידי ברסלב מוהר"ן שבראשות הגה"ח רבי עוזיהו אלכורת שליט"א, 'יומא טבא לכולא רבנן' עם שמחת שש (!) סיומי הש"ס שנלמדו ונהגו בהתמדה נפלאה בשעות בין הסדרים על ידי שש מבחירי מצטייני הישיבה.
 
ע"פ הנהוג בישיבה, אשר נשתתה נבנתה נוסדה ואמונה על העמקה, התמדה, ובנייה אישית של כל תלמיד ובחור בתורה, עבודת השי"ת, ויראת שמים, מתרגלים הבחורים לנצל את שעות בין הסדרים ויומי דפגרי בי' רבנן בשינון ולימוד הש"ס כולו, וזאת על בסיס מאמרו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע כי מי שמסיים את כל הש"ס שורה עליו צלם אלוקים.
 
מעמד בלתי נשכח היה בשנה שעברה, בחורף תשפ"א, עת זכו מספר תלמידים לסיים את הש"ס במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, שהאציל ממברכותיו על תלמידי הישיבה במעמד.
 
לרגל שש סיומי הש"ס שנחוגו השנה התקיים בישיבה מעמד כביר, כאשר לאחר סיומי הש"ס נאמר אמירת הקדיש הגדול ע"י בנו וממשיך דרכו של מרן זצ"ל, יבדלח"א הגרי"ש קניבסקי שליט"א.
 
לאחמ"כ נשמעו דברי חיזוק וברכה ע"י אורח הכבוד כ"ק אדמו"ר מזוטשקא שליט"א, שהעלה על נס את הקידוש השם העצום עם 'רוב מנין' של מסיימי הש"ס, ודרשת נשיא הישיבה הגר"ע אלכורת שליט"א שאף העניק תעודות הצטיינות ומתנות יקרי ערך לחתני התורה.
 
המעמד ננעל בריקודים של שמחה טפח למעלה מן הקרקע, גם על שמחת גומרה של תורה, אך בנוסף ובעיקר עם שמחת ההתחדשות וההתחלה של עשרות בחורים נוספים שגמרו אומר גם הם לנצל את זמני הפנאי בלימוד ושינון כל הש"ס.  
נגישות