מעניין חודש חשוון – מידת האמת קדמה

שיעור מעניין חודש חשוון – מידת האמת קדמה

למסירת פדיון נפש
נגישות