מעשה ממלך וקיסר י"ט – ממית ומחיה

כל אדם בר דעת יודע שדוקטור לא עוזר לאנשים מתים, תחית המתים היא לעתיד לבוא, [חוץ ממקרים בודדים ומופתים שנעשים על ידי גדולי הצדיקים שבכל דור]. אלא מה? – שיש מה שנקרא 'ניתוחי מתים' [השם ישמור], למה הוא מת? מה קרה?
העולם תמיד שואל, מתעניין ומחפש, סיבת המוות מה היא. ושוכחים את התשובה הפשוטה ביותר – מלאך המוות לקח אותו!
יש סיפור על מלאך המוות שפעם אחת בא לפני הקב"ה וביקש להתפטר מתפקידו; הטענה – כל הקללות של כל יושבי הארץ, תבל ומלואה – מופנות כלפי! ענה לו הקב"ה – "תנוח דעתך, מעכשיו אף אחד לא יזכיר את שמך על פיו, אלא יאמרו 'עבר תאונה קשה', 'חלה במחלה אנושה', 'מת מרוב פצעיו'"
צריך לדעת ולזכור תמיד, שלכל הסיבות שבעולם ישנה סיבה שורשית, שהכל הוא ברצונו יתברך, הוא ממית ומחיה, מוריד ומעלה, משפיל גאים עדי ארץ – מקים מעפר דל, הכל בידו והכל בסיבתו. וכך היא ההסתכלות האמיתית.
וזהו ענין יחוד ה', ליחד את כל המעשים הנעשים תחת השמש לשמו יתברך – מצוות עשה!
בתוך כל נסיון, כל הצלחה, כל נפילה וכל התרוממות – עשרות גורמים יש לכל התרחשות, וכולן מתגלגלות ממקום אחד.
העבודה היא פשוטה, הנסיון – לזכור!
לעצור רגע, לנשום עמוק, להרים את הראש לשמים, ולהכניס עמוק עמוק ללב, יש סיבה ויש סיבת כל הסיבות!

נגישות