משאו של מורנו הרב אלכורת שליט"א לרגל מעמדי הדינר השנתי

השנה, שלא כמו בכל שנה, בו התקיימו מעמדי ענק לחיזוק וביסוס מוסדות חיי עולם, נערכים במוסדות למספר מעמדים קטנים בהם באופן קטן ומצומצם תינתן הזכות הענקית לתמוך בעץ החיים, פעולותיה הדגולות של המוסדות.

באירוע מצומצם שהתקיים בט"ו בשבט, הלהיב הרב אלכורת את שומעי לקחו בדבר הזכות הגדולה לפעול ולהפעיל להצלחת המוסדות.

במוסדות נערכים לשלושת מעמדי הדינר היוקרתיים:

 

1. ביום חמישי ז אדר בערב, 18/2/2021.

יום הילולת משה רבינו, לתורמים 20,000 ש"ח ומעלה.

המוזמנים יופיעו בקבוצות של 10 איש, כל שעה, סביב שולחנות ערוכים כיד המלך, בלווי מיטב האמנים.

למשתתפים יוענק גביע רבינו – כדוגמת גביע הקידוש של מוהר"ן מברסלב זיע"א יוקרתי בעבודת יד עם ברכת וחתימת מורנו הרב שליט"א, וכן מתנות לבחירתו כמופיע בקטלוג המתנות כתכשיטי זהב וכדומה.

גולת הכותרת תהיה הזכות העצומה של הנדיב לקבוע בעצמו מזוזה באחד מחדרי מבנה בית חינוך בנות ציון של מוסדות חיי עולם שנבנה ושופץ כעת לשם ולתפארה, זכות זו תינתן לתורמים 40,000 ש"ח ומעלה.

 

2. ביום ראשון ט' אדר, 21/2/2021.

לתורמים סך בסך 10,000 ש"ח ומעלה.

דינר ייחודי בו יזכו המשתתפים לשבת ולסעוד יחד עם מורנו הרב שליט"א, בליווי גדולי האומנים ומיטב הזמרים.

האירוע יתקיים במספר קבוצות בסבב של קבוצה לכשעה בהתאם להנחיות.

הנוכחים יקבלו מתנות לבחירתם כמופיע בקטלוג המתנות כתכשיטי זהב וכדומה.

לתורמים 18,000 ש"ח ומעלה יוענק ג"כ גביע רבינו – כדוגמת גביע הקידוש של מוהר"ן מברסלב זיע"א יוקרתי בעבודת יד עם ברכת וחתימת מורנו הרב שליט"א.

 

3. יום שני י' אדר, 22/2/2021.

לתורמים מ1000 ש"ח ומעלה.

מעמד ישועות מרכזי וסוחף, בליווי מטיבי נגן ומנעימי שיר.

המשתתפים יזכו לקבל "יין הישועות" ממורנו הרב שליט"א, וכן מתנות לבחירתו כמופיע בקטלוג המתנות כתכשיטי זהב וכדומה.

הזדרזו וטלו חלק באחד מן המעמדים האלה!

לפרטים נוספים ניתן לפנות לכתובת דוא"ל shbrjhhguko@gmail.com  

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי