משיכת הרצון בחינוך מתי וכיצד

משיכת הרצון בחינוך מתי וכיצד – שיעור י"ג

כל ערך חינוכי שבא לילד בכפיה, ברבות הימים הילד ימאס בכך, ולכן יש לדעת לא לכפות על הילד שום דבר, מחמת שאין זה חינוך כלל, אלא כל מהות החינוך, זה משיכת רצונו של הילד, אך לא בכפיה.

נגישות