משיכת הרצון בחינוך מתי וכיצד – שיעור י"ג

כל ערך חינוכי שבא לילד בכפיה, ברבות הימים הילד ימאס בכך, ולכן יש לדעת לא לכפות על הילד שום דבר, מחמת שאין זה חינוך כלל, אלא כל מהות החינוך, זה משיכת רצונו של הילד, אך לא בכפיה.

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי