משכין שלום

שאלה

[divider height="30" style="default" line="default" themecolor="1"]

ילדי בן העשר הגיע הביתה וסיפור בפיו, ב' ילדים רבו היום בכיתה, וילדי 'רודף שלום', קפץ אל תוך המריבה להפריד בין הילדים המכים, מיד שיבחתי את ילדי, ממש אהרן הכהן, וציוויתי עליו שליום המחרת ילך ויספר למלמד שלו על המעשה הטוב שעשה, למחרת חוזר הילד הביתה עם פנים לבנות כסיד, המלמד נתן לו עונש, 'היית צריך לברוח' אמר לו, מה אתה נכנס בתוך מריבה. תפסתי את עצמי, אולי טעיתי, אולי אסור לשבח במקרה כזה?

תשובה

[divider height="30" style="default" line="default" themecolor="1"]

באופן כללי חשוב לחנך את הילדים שלא להתערב כלל במריבות, היות שאין זה ברור להם בכלל מה ההבדל בין 'להפריד' לבין חס ושלום להיות 'מרים יד על חבירו'.
בנוסף לזה התערבויות כאלו יכולות לגרום לסיבוכים חברתיים מיותרים. חשוב להדגיש שכשילד מספר סיפור כזה אין לנזוף בו כלל, ובוודאי שלא להענש, אלא צריך להסביר לו שאנחנו לא מתערבים במריבות, אלא רק מתפללים שיפסיקו לריב.

נגישות