משמעת – שיעור א'

השיעור נסוב סביב עניין המשמעת באופן פרטני, על הנקודה של שילוב המשמעת עם כל שאר הכלים הנצרכים לחינוך, והאופן שבה מסתדרת המשמעת עם שאר הדברים הנצרכים לבית.

?rel=0

נגישות