מתנות לאביונים

מתנות אביונים

אחד המיוחדות במצוות הפורים היא מצוות "מתנות לאביונים", שאותה תיקן וקבע כבר מרדכי היהודי, לפני אלפי שנים, שבאיגרתו ששלח לכל תפוצות ישראל וקבע שם את יום פורים לחג עבור כל ישראל, ציין שם את מצוות מתנות לאביונים. איגרת זו מובאת בסופה של מגילת אסתר "כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים", (מגילת אסתר, פרק ט', פסוק כב'). הרמב"ם כותב על מצווה זו, "מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים, מלהרבות בסעודתו ובמשלוח מנות לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב אומללים האלו מידמה בשכינה, (הלכות מגילה וחנוכה, פרק ב', הלכה יז').

טעם המצווה

את מצווה זו תיקן מרדכי על מנת שהשמחה תקיף את כל שכבות העם, למרות שיש מצוות משלוח מנות איש לרעהו, עדיין, לצערנו, יש תמיד יהודים שאין להם את ה"רעהו" שיביא להם משלוח מנות, ובביתם ביום השמח בשנה לא תיתכן שמחה, בגלל שלרש אין כל, ולכן תיקן מרדכי שחייב כל אחד לתת מתנות לאביונים. לא שפורים הוא החג היחיד שבו צריך לתת צדקה לעניים, אלא בכל החגים כתוב שצריך לשמח את המסכנים ואת היתומים והאלמנות, רק שבפורים זה אחד ממצוות היום ממש בחיוב גמור. נוסף על כך, שהמן הרשע רצה להשמיד את כל היהודים, ולמה? כמו טענת צאצאיו הנאצים ימ"ש שהיהודים אינם בני אנוש, והם גזע שחייבים, ח"ו, להכחידו, ורצה גם כצאצאיו להשפיל את בני ישראל שיכרעו לפניו, ולתלות על עץ את מנהיגם שסרב להיכנע אליו, ורצה שעם ישראל יאבדו את צלם האנוש שלהם, ולכן, דווקא בפורים נותנים מתנות לאביונים, להראות את עליונותם של בני ישראל שלא שוכחים את המסכנים, ואף ששקועים בשמחה גדולה ובמשתה עם הכל לא שוכחים את אלו שקשה להם.

וכמה?

ודרשו חז"ל מה הוא שיעור המתנות לאביונים? כמשמעו, מתנות לשון רבים ומיעוט רבים הינו שניים, ולכן צריכים לתת שני מתנות, ולכמה עניים? גם אותו דבר אביונים לשון רבים, ומיעוט רבים שניים, ולכן יש לתת שני מתנות לשני אביונים. את המצווה צריך לתת בנפש חפצה ויד רחבה, כמו שכותב השו"ע "אין מדקדקים במעות פורים, וכל הפושט יד נותנים לו" (אור"ח סי' תרצ"ד, סעיף ז'), שבפורים אין מדקדקים למי ראוי לתת ומי אינו ראוי, אלא כל מי שפושט את ידו ליטול נותנים לו.   [button title="לנתינת מתנות לאביונים לחץ כאן" link="https://secure.cardcom.solutions/e/utd/" target="_blank" align="right" icon="" icon_position="" color="blue" font_color="" size="2" full_width="" class="" download="" rel="" onclick=""]
נגישות