parallax background

מתנות לאביונים


כל הפושט יד נותנים לו

חג פורים הקדוש, שמחה גדולה ממלאת את כל פינה, האושר ניכר על פני כולם, אבל... יש שמחכים, ממתינים, "האם השנה נקבל? כמה נקבל השנה?" והתשובה נמצאת אצלנו, אבל באמת, רק אצלנו!! אם נבחר לשמוח לבד או שגם אותם נשמח...

הקרן המרכזית למתנות לאביונים שע"י קהילת חיי עולם, מחלקת למעלה מחצי מיליון ₪ למשפחות מעוטות יכולת, עם פרוס יום הפורים, ומביאה גם אל ביתם את השמחה, ודואגת שהאושר ישרה גם על פניהם.

בוא גם אתה, וקח חלק במצווה מרוממת זו, המקרבת את הלבבות, ומשרה שמחה שאין דומה לה, ביום הפורים הקדוש!


 

שותפות עולם

ההזדמנות שלך לקחת חלק במפעל החסד הגדול של מוסדות חיי עולם

donations-purim4

מתנות לאביונים כהלכה

100

חד פעמי

עבור 2 אביונים - 50 ש"ח עבור כל אביון
 עולם חסד יבנה
במתן צדקה זוכה לחוט של חסד ונעשה מקור לשפע עצום!
donations-purim

מתנות לאביונים כמניין מרדכי

270

חד פעמי

 עולם חסד יבנה
במתן צדקה זוכה לחוט של חסד ונעשה מקור לשפע עצום!
donations-purim2

מתנות לאביונים כמניין אסתר

661

חד פעמי

  עולם חסד יבנה
במתן צדקה זוכה לחוט של חסד ונעשה מקור לשפע עצום!
donations-purim3

התמיכה שלך

סכום אחר

חד פעמי

   עולם חסד יבנה
במתן צדקה זוכה לחוט של חסד ונעשה מקור לשפע עצום!
* התרומה מוכרת לצרכי מס. קרן בוני חיי עולם (ע.ר. 580357986) עמותה ללא מטרות רווח בעלת אישור סעיף 46

קהילת חיי עולם

ללא פשרות ובלי התפעלות מהלך הרוח המשתנה בעולם, במוסדות חיי עולם תמצאו את קול התורה מתנגן מפי אברכים בני תורה מבוקר עד ליל, בחורי ישיבה שכל חפצם להתעלות בתורה הקדושה ותינוקות של בית רבן המחונכים מינקותא ללימוד ואהבת התורה.למסירת פדיון נפש
נגישות