נדיר מרטט ומרגש,

ביצוע של ילדי הפלא של פרחי חיי עולם'לא לנו שלא עשני גוי'

לקראת אירוע התמיכה בפעולותיו הברוכים

של מורנו הרב עוזיהו אלכורת מעלים אנו לכם קטע נדיר מרטט ומרגש,

ביצוע של ילדי הפלא של פרחי חיי עולם 'לא לנו שלא עשני גוי' השנה עם כל הכוח! כולנו מגיעים.

הערב יתקיים במוצ"ש ט' אדר ב', אולמי ארמונות חן, רח' שלמה המלך 29 ב"ב, בשעה 20:00.

כרטיסי כניסה ניתן לקנות במשרדי המוסדות או בשליחת דוא"ל לכתובת dynrtspb148@gmail.com

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי