ניהול חינוכי נכון של ילדי הבית – שיעור י"ב

צריך לנהל עם הילדים את הבית בצורה חוויתית, ממש כמו גן ילדים, כי השארת הילדים ללא תעסוקה, גורמת להם להתנהגות לא הולמת, ויש לספק להם חוויות וסיפוקים יומיים, וזהו ניהולו הנכון של הבית.

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי