ניהול חינוכי נכון של ילדי הבית – שיעור י"ב

צריך לנהל עם הילדים את הבית בצורה חוויתית, ממש כמו גן ילדים, כי השארת הילדים ללא תעסוקה, גורמת להם להתנהגות לא הולמת, ויש לספק להם חוויות וסיפוקים יומיים, וזהו ניהולו הנכון של הבית.

למסירת פדיון נפש
נגישות