נשיאה בעול לימוד האב והבן ופרסים בחינוך

נשיאה בעול לימוד האב והבן ופרסים בחינוך – שיעור חמשה עשר בסדרה

בשיעור הבא, יתבארו שלושה נושאים, א. ענין הנשיאה בעול והשתתפותו של הילד במטלות הבית, ב. גודל הכרח ומעלת הלימוד המשותף של האב ובנו, ג. מקומם וחלקם של התמריצי עידוד בחינוך הילדים.

למסירת פדיון נפש
נגישות

הזדמנות פז – אחת בשנה!

 

הסגולה הנפלאה לערב חג השבועות שכתבה המקובל רבי חיים פלאג’י 

 
 ערב שבועות – יפריש צ”א (91) פרוטות
 
 וישלים על שיעור ב’ פעמים ב”ן (בן בגימטריה 52. כלומר: 52*2=104) 
 

ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, 

 

והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית, 

והוא סגולה לחשוכי בנים ולקירוב הגאולה“.