נשיאה בעול לימוד האב והבן ופרסים בחינוך – שיעור חמשה עשר בסדרה

בשיעור הבא, יתבארו שלושה נושאים, א. ענין הנשיאה בעול והשתתפותו של הילד במטלות הבית, ב. גודל הכרח ומעלת הלימוד המשותף של האב ובנו, ג. מקומם וחלקם של התמריצי עידוד בחינוך הילדים.

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי