נשיאה בעול לימוד האב והבן ופרסים בחינוך – שיעור חמשה עשר בסדרה

בשיעור הבא, יתבארו שלושה נושאים, א. ענין הנשיאה בעול והשתתפותו של הילד במטלות הבית, ב. גודל הכרח ומעלת הלימוד המשותף של האב ובנו, ג. מקומם וחלקם של התמריצי עידוד בחינוך הילדים.

למסירת פדיון נפש
נגישות