אהבת עולם > סדרה ארך אפים > סבלנות-עצות

סבלנות-עצות

העצה העיקרית להינצל מן הכעס היא הסבלנות, שכשמגיע לפתחו של אדם ניסיון אם לכעוס או לא, אם יהיה סבלן וימתין מעט יבין שהכעס לא יפתור את בעייתו.

 

למסירת פדיון נפש
נגישות