סגולות לט"ו בשבט

 

ביום ט"ו בשבט נפתחים אוצרות השמים, להשפיע שפע רב בכל ענייני 'פירותיו' הרוחניים והגשמיים של האדם.

א. יתפלל על פירות טובים, שהם זרעו – בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצוות ('עטרת ישועה').

ב. יום זה מסוגל להשפיע שפע רפואה לכלל ישראל ('תפארת בנים').

ג. אכילת האתרוג עליו ברכו בסוכות של אותה שנה, הוא סגולה לפקידת עקרות ('אהבת ישראל').

ד.  ה'בן איש חי' חיבר תפילה מיוחדת ליום זה: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתברך כל מיני אילנות ויוציאו פירותיהם בריבוי שמנים וטובים, ותברך את הגפנים שיוציאו ענבים הרבה שמנים וטובים, כדי שיהיה היין היוצא מהם מצוי לרוב ולכל עמך ישראל לקיים בו מצוות קידוש ומצוות הבדלה בשבתות ובימים טובים, ויתקיים בנו ובכל ישראל אחינו מקרא שכתוב: 'לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה אלוקים את מעשיך'".

ה. מנהג טוב ויפה לתת לצדקה 91 פרוטות ביום זה, שזהו הגימטריה של המילה 'אילן'.

ו. נוהגים לאכול לפחות 15 מיני פירות, ועל כל מין שאוכלים – אומרים פרק אחד מתוך 15 שירי המעלות. על ידי אמירת התהילים אכילת הפירות מקבלת קדושה, ופירות האילן מתקנים את כל האכילות שיהיו בקדושה. ('פרי צדיק')

ז. יתפלל בט"ו בשבט שיזכה למצות כשרות ומהודרות בחג הפסח, וזו סגולה לקיום מצוות מצה כהלכתה. ('אהל יששכר'),

ח. ראוי להתפלל על מציאת אתרוג כשר, נאה ומהודר בחג הסוכות הבא.

ט. כשם שהאילנת מתחדשים ביום זה, כך יום זה הוא סגולה והזדמנות לאדם לשנות את מעשיו לטובה החל מיום זה, ואף לרשעים ניתן כח לחדש מעשיהם. ('מגן דוד' מטאלנא)

י. יום זה מסוגל לתפילה על גאולת ישראל. ראש השנה מסמל את גאולת ישראל. רבותינו מבארים כי עם ישראל נמשל לעץ, העומד בחורף ערום וקפוא ומיטלטל מהרוחות. במבט ראשון נראה שזהו מצב ללא תקווה ואבוד. אך כשם שבט"ו בשבט העץ הקפוא מתחיל להתחדש והשרף עולה בתוכו – המעמד מקביל לתחיית המתים. העץ מתחיל לפרוח ולהוציא פירות. כך עם ישראל, בעזרת ה' יזכה להרים את ראשו וייגאל במהרה בימינו.

נגישות