לרגל האבל הכבד

עם הסתלקותו של

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצ"ל

אנו מעלים שוב את הכתבה דלהלן:

סיום הש"ס של תלמידי ישיבת ברסלב מוהר"ן

בבית הגאון ר' חיים קניבסקי שליט"א

לאחר מבצע ימי האיתנים שעברו עלינו לטובה, בו הצטיינו בכירי תלמידי ישיבה דחסידי ברסלב מוהר"ן ,
הן בהתמדת התורה, הן בחיזוק הנהגות החסידות והקדושה בכל מקומות מושבותיהם,
נכנסו המצטיינים להתברך מפי הגאון האדיר ר' חיים קנייבסקי שליט"א. 
 
במקום נערך אף מעמד 'סיום הש"ס' שנלמד במשך ארבע שנים ממושכות ע"י אחד התלמידים היקרים.
 
לאחר הסיום בירך הגאון האדיר שליט"א כל בחור ובחור באופן אישי, לזכות לגדול בתורה ויראת שמים טהורה כשאיפת לב הוריו ומחנכיו.
נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי