שאלה


יש לי חילוקי דעות ביני לבין בן זוגי לגבי עונש מסוים, והוא שכש- ב' ילדי רבים ביניהם [גלאי 4-5], כאשר אין אפשרות כעת להפעיל ולהוציא אותם מהתסבוכת פשוט מבודדים אותם, מה שנקרא בפי העולם 'הפרד ומשול', זה בחדר זה, וזה בחדר זה, בדרך כלל התוצאה היא שאחד מהם או שניהם נרדמים. אני בעצמי שמעתי מחברים שזה עונש לגיטימי, אלא שאשתי טוענת שיש בזה ממין האכזריות 'לכלוא' ילד בחדר, ורצינו לשאול את דעת הרב.

תשובה


אין ראוי כלל לשים ילד בחדר באופן שגם סוגרים את הדלת, אמנם בדלת פתוחה או מעבר לשער יש להבחין בין המטרות.

למטרת עונש אפשר, אך לזמן קצר בלבד לערך 10 דקות, והוא כיוון שעונש, באופן כללי, לא טוב שהוא מתמשך על זמן ארוך, אם לא במקרים קיצוניים.

אם המטרה היא השלטת הסדר בבית, אפשר לגם זמן ארוך יותר. אבל חשוב מאוד להציג זאת כך, ולא כעונש, לומר להם שהכי טוב שכל אחד בחדר שלו, שכך נראה שיותר טוב להם והם יותר שמחים ורגועים. אם בכל זאת יפצירו ויאמרו שרוצים להיות יחדו, 'מבטיחים' וכו' כדאי לתת להם לנסות. ובזאת גם יבינו שאין זה עונש אלא ברירת מחדל, וגם יקבלו תמריץ להסתדר.

בשולי הדברים

בהזדמנות זו המקום להדגיש, שכמעט כל דבר עדיף "מחילוקי דעות בין ההורים" שבדר"כ החניך מרגיש בזה ומימלא הנזק שבכך גדול יותר מתועלת העונש.

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי