parallax background

עזרת שבת


סיוע בצרכי שבת

שבת זהו הזמן שבו בכל בית ישראל מתענגים יחדיו בני המשפחה, רוגע נסוך בחלל האויר, ריחם הערב של מאכלי שבת מרחף מעל הכול, התחושה "שלא יחסר כל בה" חזק מעל לכול, הלבבות פתוחים, ומשהו בפנים מייחל שכך יהא לעד, שלא יתום רגע זה לעולם.

הנרצה שאצל כולם כך יהיה, שלא יהיו יהודים שיעמדו ביום שישי מול המדפים בסופר, וידונו "עדיף פתיתים או אורז"? הנרצה שגם להם תהיה שבת שמחה ומעונגת? ודאי שלא, וודאי שהנאתנו לא תהיה שלמה, אם יהודי אחר שמחתו תהיה חסרה...

ואכן למטרה נעלה וחשובה זו הוקמה שלוחת 'עזרת שבת' שעל ידי מוסדות ברסלב 'חיי עולם', להאיר את בתי בני ישראל הנזקקים לכך, ביום השבת הקדוש, ואכן זכות נפלאה זו עד עתה, היתה מנת חלקם של מספר יהודים צדיקים ובודדים, שנרתמו בכל עוז למימון צדקה מעולה שכזו, ועתה מאפשרים אנו, ומזמינים, לכל מי שחפץ ליבו, להיות שותף לנתינה זו, ולזכות בצדקה שאין כדוגמתה, צדקה של שבת.


 

שותפות עולם

ההזדמנות שלך לקחת חלק במפעל החסד הגדול של מוסדות חיי עולם

* התרומה מוכרת לצרכי מס. קרן בוני חיי עולם (ע.ר. 580357986) עמותה ללא מטרות רווח בעלת אישור סעיף 46

קהילת חיי עולם

ללא פשרות ובלי התפעלות מהלך הרוח המשתנה בעולם, במוסדות חיי עולם תמצאו את קול התורה מתנגן מפי אברכים בני תורה מבוקר עד ליל, בחורי ישיבה שכל חפצם להתעלות בתורה הקדושה ותינוקות של בית רבן המחונכים מינקותא ללימוד ואהבת התורה.למסירת פדיון נפש
נגישות