עיצוב התנהגות עידוד – שיעור שביעי בסדרה

מהכלים המרכזיים להקניית החינוך ועיצוב התנהגות, הוא ה"עידוד", עידודם של ילדינו לעשיית הטוב והישר, ודירבונם לעוד ועוד, שדבר זה טוב ומועיל, אף בפינות החלשות של הילד, ועוזר לשנות ולחזק את הנקודות תורפה שלהם.

למסירת פדיון נפש
נגישות