עמוד העבודה

[divider height="30" style="default" line="default" themecolor="1"]

מוסדות "חיי עולם" חרטו על דגלם בעזרתו יתברך לנווט ולהוליך ולסייע ברוחניות וגשמיות לגיבורי הכח – אלו בעלי התשובה כ"י של דורנו זה. רבבות ואלפים מכל העדות והחוגים זוכים לקבל על עצמם עול מלכות שמים ולגלות את יחידו של עולם אשריהם ואשרי חלקם אשר בתעצומות נפש והתגברות גדולה זוכים הם להתקרב אל אבינו שבשמים.

ועם זאת רב הכאב בראותנו את הקושי בו הם נתונים בבואם להעביר ולהנחיל אש קודש זו לבניהם והרי עמלינו הם הבנים "למען יצווה את בניו אחריו ושמרו דרך ה' ". בהכוונתו המאירה של ראש המוסדות סלל לנו דרך ישרה לקבל הדעת הקדוש ותעצומות הנפש והאמונה להעביר אש קודש זו לילדינו, את הדבקות בתורה הקדושה ובצדיק האמת בדרך אמת לאמיתה במסירות לב ונפש ממש.

ב"ה זכינו ועם השנים הוקמו תלמוד תורה ובית חינוך בו מיושמת שיטתו הייחודית של מורנו הרב שליט"א בחינוך הבנים והבנות בקדושה ובטהרה – כאשר כמו משקיף מעליהם – את המידע המדויק על ילדי המוסדות תוכלו למצוא אצל לא אחר מאשר מורנו הרב שליט"א – הוא ולא אחר בקיא בנעשה עם כל תלמיד, כשתוך הקדשת מלוא תשומת הלב, מובלים הנערים אל מילוי ייעודם הנעלה, להיות חיילים נאמנים בצבא ה'.

נוסף על כך מוסדות חיי עולם פועלים ללא הפסק להפצת שיעורי הרב ולהגיש ליותר ויותר אנשים את הדעת הקדושה, את ההכוונה הברורה בדרך האמת, לה הדור הזה כל כך זקוק. כך שגם מי שלא נמצא בגופו במשכנה של קהילת חיי עולם, יוכל ליישם את הכוונתו של מורנו הרב שליט"א באשר הוא, ובעזרת ה' לרוות נחת מבניו ובני בניו עד עולם.

[icon type="icon-down-open"]

 

[hover_box image="https://breslevho.co.il/wp-content/uploads/2017/08/tzdaka1.png" image_hover="https://breslevho.co.il/wp-content/uploads/2017/08/tzdaka2.png" link="" target=""]

 

[one_second] [/one_second]

 

 

נגישות