ענישה א' – שיעור שנים עשר בסדרה

דבר מוכרח בוודאי בחינוך הילדים, הוא ה"ענישה", שלמרות שאין לו שייכות ישירה לחינוכו של הילד, הינו מחויב המציאות, ונושא זה עדין ורגיש עד למאוד, וחס ושלום, לעיתים טעות קטנה יכולה לגרום לתקלות, ומאידך כשהשימוש הוא נכון, תועלתו מרובה.

נגישות