parallax background

עצה ותושייה


הכוונה בדרך האמת

בקהילת "חיי עולם", כמוה כאיש אחד. לב הקהילה הינו מו"ר נשיא המוסדות שליט"א. צער או כאב באחד מענפי הקהילה, נוגע לליבו וכואב לו באופן אישי.

חדרו של הרב שליט"א בבנין המוסדות, הינו מקום בו יכול כל אדם לשפוך את כאבו, לשטוח את מצוקותיו, להביע את ספקותיו. בשלהי השיחה ירגיש האיש כי צרתו החליפה כתובת. היא עברה אל ליבו של הרב.

מעבר לשעות המקובלות בהן מתקיימת קבלת קהל אצל הרב שליט"א, הדלת פתוחה תמיד בפני מי שנזקק לעזרה או עצה דחופה. אין צורך להיות חבר קהילה כדי להתקבל. כל יהודי באשר הוא מתקבל במאור פנים וזוכה למלוא העזרה וההקשבה מעומק הלב.

 
 

שותפות עולם

הקב"ה מבטיח שברכותיו של המחזיר יהודים בתשובה, לא ישובו ריקם! לשיעור אחד של מו"ר ראש הישיבה, כוח להפוך את כל ענייניך לטובה!

* התרומה מוכרת לצרכי מס. קרן בוני חיי עולם (ע.ר. 580357986) עמותה ללא מטרות רווח בעלת אישור סעיף 46