שאלה


מאיזה גיל אפשר להתחיל לספר לילדים על המושגים של גן עדן וגהינם, וכן ישנם סיפורים במדרשים כמו שחיטת תינוקות יהודים על ידי פרעה הרשע, זריקתו של אברהם אבינו לכבשן האש, עקידת יצחק.

תשובה


יש להרגיל את הילדים כבר בגיל הרך, שיש עולם הבא, ויש שכר ועונש. עונש מזכירים, ושכר וגן עדן מתארים, ומאריכים בדבר מאד. [ובכלל יש לדעת שתמיד נדגיש את הטוב, ובעיקר בגיל הרך בראשית החינוך].

נסיונות אברהם אבינו, ניתן וצריך לספר גם בגיל הרך, וכבר כתבו רבותינו ששום ילד לא ניזוק מזה.

בשולי הדברים

כאן המקום להדגיש שיש כאלה שמתארים את מעשיהם האכזריים של המצריים וכן את עשרת המכות שהביא הקב"ה עליהם בפרטי פרטים בפני הילדים, עד שנשכח מלבם עיקר הענין.

גם אם אנו מתארים, צריך לזכור את עיקר המכוון, שהמכות שניתנו על מצריים מידה כנגד מידה, ושכן הקב"ה מתנהג בעולמו.

נגישות

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

"הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא ביום ההוא" (מתוך איגרת רבי עובדיה מברטנורה זי"ע)
 

על ידי תרומה למפעלות התורה והחסד של מוסדות ברסלב חיי עולם

תזכו ליציקת שמן למדורה לזכותכם לכבוד

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי