עקרונות חינוך ילדים – שיעור ראשון בסדרה

לנכנס לעולם חינוך ילדים, יש ללמוד מספר כללים בסיסים, מה הוא החינוך, ומה המבט הנכון והאמיתי על המושג חינוך בפני עצמו, ומה אלו היסודות שעליהם מושתת עולם החינוך בכלל, וחינוך הילדים בפרט.

למסירת פדיון נפש
נגישות