דמים תחת דמים

 
'המנהג לפדות עצמו בדמים, והוא המעולה ביותר (פוסקים)'
 
בימי עשרת ימי תשובה, ימי הרחמים והמתקת הדינים,
ערוך לעצמך ולבני משפחתך
 

פדיון כפרות

 
לטובת עמלי התורה בטהרה במוסדות חיי עולם

 

בעז"ה בערב יום כיפור לפנות בוקר יערוך מורנו הרב שליט"א

את הפדיון עבור כל השמות הנמסרים

נגישות