ערב ראש השנה תשפ"ב

שעות ספורות לפני יום הדין, יערוך עבורך ועבור יקיריך מורנו

הגה"ח רבי עוזיהו אלכורת שליט"א

נשיא מוסדות חיי עולם, 'פדיון נפש' בסמוך לקברו של

רביה"ק מוהר"ן מברסלב זי"ע.

‏‏‏‏

הזדמנות שכזו, לזכות בהבטחתו הנצחית של האר"י הק' להינצל מכל פגע,

ולסגולתו הקדושה של הרה"ק מברסלב לצאת בזכות בכל הרכבי בתי הדין בשמים, אל תפספס.

נגישות

ההבטחה הנצחית של האר"י הק': "בודאי שישלים שנתו" 

הנה לפנינו עדות מכלי ראשון מאת רבי חיים ויטאל תלמיד האר"י הקדוש, שכתבו עלי ספר שער הכוונות (דף ק"ג ע"ג בהגוב"י):

"היה נוהג האר"י הקדוש בכל ערב ראש השנה לעשות פדיון באופן זה,  בערב ראש השנה היה מונה ק"ס פרוטות מנין צל"ם, והיה שומרם, ובערב יום כיפור היה עושה הפדיון ושומרם, ובערב סוכות מחלקן".

 שורת המחץ נתונה לסוף דבריו המרטיטים: "העושה פדיון זה באופן זה בודאי שמשלים שנתו"