פניני ברסלב לפסח – בדיקת חמץ

פניני ברסלב לפסח – בדיקת חמץ

"עקר בדיקת החמץ ובעורו הוא, שצריכין לבער כל הסברות הזרות הנמשכין מבחינת חכמת הטבע, ולידע בידיעה שלמה שהכל מתנהג רק בהשגחה לבד, ועל-ידי-זה מתבטלין כל הגליות וכל החשכות.

כי כשנתגלה השגחתו יתברך בעולם אזי אין שום חשך כלל, כי עקר האור הוא השם יתברך, ואזי לילה כיום יאיר, כמו שיהיה לעתיד, בחינת "והיה לעת ערב יהיה אור". ועל-כן הלילה של בדיקת חמץ, בטול הטבע, קרא התנא 'אור לארבעה עשר' אור דיקא". (ליקו"ה הלכות נט"י שחרית הלכה ב' אות ח).

בלב של האדם מצוי שכבות רבות של אבק, ששאון הרחוב הציף את ליבו. המולת הרחוב, רעש העוברים והשבים וטענותיהם.

המולת העולם העמיסה שכבות של אבק כפירה, של שמץ חוסר אמונה, משכנעים את האדם שיש טבע ועולם, משכנעים את האדם לסור למרות העולם והבליו, בלי להתרומם ולהביט לעומק התמונה ומנהלה.

האמונה בטבע וחוסר האמונה בבורא העולם וכוחו, חוסר הידיעה שהכל מונהג ואין טבע כלל.

אתא ובא לו פסח, 'חג האמונה', רוצה להיכנס לתוככי שערי ליבנו, לקראת בואו אנחנו עושים בדיקת חמץ לליבנו, מנקים ומגרשים כל שמץ של חוסר אמונה, אבק כפירה ואמונה בטבע.

ואומר מוהרנ"ת שזה סוד בדיקת חמץ, שלפני פסח אנחנו בודקים את מידת מוכנותו של ליבנו להיות כלי קיבול להררי האמונה של פסח, ומשמידים כל חמץ ושאור של כפירה וחוסר אמונה. 

נגישות