פרשת בהעלותך

פרשת בהעלותך

נפרשה ממשיכה לספר את סיפור מסע בני-ישראל במדבר.

כוללת מצוות שונות הקשורות לעבודת המשכן, לצד שני מאורעות עצובים שאירעו במהלך הנדודים במדבר.

בפרשה זו מתארים שני פסוקים את נסיעת "ארון הברית" – הארון שבו היו מונחים שני "לוחות הברית" שניתנו בסיני, ועליהם חקוקים "עשרת הדברות" – לפני עם ישראל במדבר.

מנורת המקדש: הפרשה מתארת את ההוראות לבניית מנורת המקדש, שהייתה מקום להדלקת הנרות במשכן. המנורה הייתה עשויה מזהב טהור והיא הייתה חייבת להיות מוצבת מחוץ לפרכת, במקום קדוש.

מנורת המקדש נעשתה "מקשה אחת" במובן שהיא נוצרה מחתיכה אחת של זהב, ולא מכמה חתיכות שחוברו. כלומר, היא נטולת חיבורים או חיתוכים בין חלקיה.

פסח שני: פרשת "בהעלותך" מספרת על אנשים שלא יכלו להקריב את פסח בזמן הראשון (בגלל טומאה או נסיעה), ולכן נתקבלה להם האפשרות להקריב את פסח שני בחודש השני.

זהות האנשים:

יש אומרים שאלו נושאי ארון יוסף במדבר. ויש אומרים שאלו מישאל ואליצפן אחייני אהרון הכהן, שהם הצטוו להוציא את נדב ואביהוא שנפטרו לפני ה' בתוך המשכן.

חטא מרים: בפרשה זו נספר גם על חטא מרים במדבר, שבו מרים ואהרון מדברים נגד משה, ומרים מקבלת את עונשה בצרעת ויוצאת למחוץ למחנה.

עם ישראל לא נסע אלא המתין למרים עד שתשוב מחוץ למחנה. וזכתה שכל העם ימתין לה בשכר שהמתינה על שפת היאור למשה.

נגישות