פרשת במדבר

פרשת במדבר

 

החומש הרביעי בספר התורה, ובו מסעות בני ישראל במדבר, ובפרשתנו אודות ההתנהלות במסעות המדבר

 

פקודי המחנה, הפרשה מתחילה בספירת בני ישראל והכנת המחנה למסע. כל שבט יושב במקום מסוים סביב המשכן.

הלויים והקרבנות, נתן ואביהוא בני אהרון הכהן מספרים את הלוים מבן 30 ומעלה, והם מכינים את עצמם לשרת במשכן. גם הכהנים מתקבלים לשרת.

פסח שני, אנשים שהיו טמאים בפסח הראשון מקבלים הזדמנות להקריב פסח שני. זה קורה בחודש אייר, שלושים יום אחר החג הראשון, וזה תשלומים למי שלא קיים את הקרבת קרבן פסח.

הענן והאש, הענן והאש מוליכים את ישראל במדבר. כשהענן עומד מעל המשכן, הם יושבים. כשהענן נע, הם נוסעים.

הסימנים למסע, ישראל מסעים לפי הסימנים שהענן מראה להם. כשהענן נע, הם נוסעים. כשהענן עומד, הם יושבים.

מקום המשכן, המשכן מוקם במקום מיוחד במחנה. כשהענן יורד עליו, זה אומר שה' מציין את מקום שכנותו.

שבת שלום

נגישות