פרשת בשלח

פרשת בשלח

הנס הנצחי שעובר מדור לדור – קריעת ים סוף, מזון אבותינו במדבר – מן ומים מסלע, והפגישה הראשונה של עם ישראל ועמלק

  • קריעת ים סוף – הנס הגדול שבו ה' פורע מפרעה וחילו שרודפים אחרי בני ישראל, ומציל את עמו בקריעת הים לשני גזרים.

בני ישראל עוברים בין גזרי הים ביבשה, והמצרים טובעים בים.

אחרי הנס, משה ובני ישראל שרים את שירת הים, שיר ההודאה והתהילה לה' על הישועה הגדולה.

אף נשות ישראל בראשות מרים הנביאה שרים לה' בתופים ומחולות.

  • המן – הלחם השמימי שה' מוריד לבני ישראל מן השמיים כדי להאכיל אותם במדבר.

המן היה לחם טעים ומתוק, שנתאם לרצון כל אוכל ואוכל, והוא אף מאכל המלאכים, וממנו אכל אדם הראשון קודם החטא.

בני ישראל היו אוספים את המן כל בוקר, ולא היה נותר ממנו עד הבוקר הבא.

ביום השישי היו אוספים כפליים, כדי שיהיה להם לחם גם בשבת, ולזכר זה מברכים בשבת על לחם משנה.

  • מים מן הסלע – הנס שבו ה' מוציא מים מן הסלע לשתיית בני ישראל, לאחר שהם מתלוננים על חוסר מים במדבר.

ה' מורה למשה לדבר לסלע ויצא מים, אך משה מכה בסלע במטה, ומן הסלע יוצאים מים בשפע, ומשה נענש על ההכאה בכך שלא זכה להיכנס לארץ ישראל.

  • מלחמת עמלק – המלחמה הראשונה של בני ישראל עם עמלק, האויב הנצחי שבא לתקוף את העם החלש והעייף במדבר.

יהושע בן נון בשליחות משה רבינו מוביל את בני ישראל לניצחון על עמלק, בעזרת ה' ובזכות הנפת ידי משה על הגבעה.

לאחר המלחמה, ה' מורה למשה לכתוב לזיכרון שיש לו מלחמה נצחית בעמלק, מחמת שעמלק 'קרך' בדרך, ומשה בונה מזבח.

נגישות