פרשת ויקהל – סיפור לשולחן שבת

פרשת ויקהל

סיפור לשולחן שבת

״ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש״

שאלו פעם את הרב יצחק זאב סלובייצ'יק מבריסק זי"ע, האם להקים בית ספר ״בית יעקב״ בשכונה חילונית?

ובתשובה סיפר הרב סיפור שהתרחש בעיירה בריסק.

בבריסק היה בית ספר ״בית יעקב״, ומשפחה חילונית שהתגוררה בסמוך שלחה את בתם ללמוד בבית הספר, מפאת הקרבה.

הילדה למדה מושגים שלא הכירה מעולם, וכמובן למדה גם על שבת.

שבת אחת, רצו ההורים לצאת לנופש והפקידו את הילדה על החנות שבבעלותם. הילדה החליטה שתימנע בכל צורה מלמכור בשבת.

בהגיע יום השבת, פתחה את החנות, התיישבה בה ואמרה תהלים. אחרי שעה נכנס גוי לא מוכר לחנות והתעניין על מחירו של אחד מהאגרטלים  שניצבו בחלון הראווה.

הילדה, ברצונה העז להימנע מלמכור, נקבה בסכום הזוי, אלף שקלים. הגוי נדהם ועזב את החנות.

לאחר שעה שב ואמר: ״האגרטל מצא חן בעיניי מאוד. אסכים לשלם עליו שבעים וחמישה שקלים, על אף שנראה ששוויו עשרה שקלים בלבד״. אך הילדה בשלה: אלף שקלים.

לקראת שעות הצהריים שב הגוי חזרכ לחנות, והפעם ניאות לשלם מאתיים שקלים, אך הילדה בשלה, אלף שקלים – שקל לא פחות. וליבה מייחל שלא תאלץ לחלל את קדושת השבת.

כך ניסה עוד מספר פעמים, עד שלבסוף במוצאי שבת שלף מכיסו את הסכום העצום והניחו על הדלפק, הילדה נדהמה, והוא הסביר: "טובי האדריכלים בנו לי וילה מפוארת, ואגרטל בגוני הטורקיז מתאים לי כל כך. לא יכולתי לוותר עליו!"

כששבו ההורים לביתם, סיפרה להם על השתלשלות העניינים, והם קיבלו על עצמם לשוב בתשובה שלמה.

״אין כל ספק האם לפתוח ״בית יעקב״, סיים הרב מבריסק את סיפורו, ״שמירת שבת של ילדה קטנה השיבה את הוריה בתשובה שלמה״.

שבת שלום

נגישות