פרשת ויקהל

פרשת ויקהל

מנושאי הפרשה: תרומות המשכן ובניית המשכן וכליו

הפרשה פותחת, שמשה מקבץ את כל ישראל ומזכיר להם את מצוות השבת ואת האיסור להדליק אש ביום המנוחה.

לאחר מכן, מתארת הפרשה את תרומות המשכן ונדבת לב בני ובנות ישראל.

העם מביאים בשפע את החומרים הדרושים למשכן: זהב, כסף, נחושת, צמר צבעוני, שער עזים, שש, עורות, עצים, שמן, בשמים ואבני חן.

משה מודיע להם שיש להפסיק לתרום, כי החומרים כבר יותר מהמותר עבור הבניה ואין חשש למחסור.

בצלאל ואהליאב, אומנים חכמי לב, בונים את המשכן ואת כל הכלים שלו, כפי שנפרט בפרשות תרומה, תצוה וכי תשא:

שלוש שכבות של כיסויי המשכן; 48 קרשים מצופים בזהב, ו-100 אדנים מכסף;

הפרוכת שמפרידה בין שני חדרי המשכן, והמסך שלפניו;

הארון ומכסהו עם הכרובים; השלחן ולחם הפנים; המנורה השבעת הקנים עם השמן המוכן במיוחד;

המזבח הזהב והקטורת שנקטרת עליו; השמן המשחה; המזבח החיצוני לעולות וכל כליו;

הקלעים, העמודים והאדנים לחצר; והכיור וכנו, שנעשו ממראות נשים שנתרמו.

שבת שלום

נגישות