פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה

שרה אמנו נפטרה בגיל מאה עשרים ושבע שנים.

אברהם אבינו הלך לחפש חלקה על מנת לקבור בה את שרה אמנו, תושבי המקום, בני חת, מציעים לו חלקת קבורה בחינם והוא מסרב, במקום זאת רוכש מעפרון את מערת המכפלה בסכום עצום של ארבע מאות שקל כסף.

"אברהם זקן בא בימים"

אברהם אבינו אמר להקב"ה, שכדאי לעשות הבדלה בין צעיר וזקן, למען יוכלו לשאת ולכבד את פני המבוגרים, וה' נענה לו, והוא היה הראשון ששיבה נזרקה בו וניכר בו זקינה, ולכן אמרה תורה, ואברהם זקן.

אברהם אבינו מחליט לחפש שידוך ליצחק בנו. הוא קורא לעבדו המסור אליעזר ומשביע אותו, צא אל ארץ מולדתי ומצא שם שידוך מתאים, ודווקא משם, כי לא רצה אברהם מבנות כנען.

שואל אליעזר את אברהם אבינו, "אם הנערה לא תרצה לבוא עמי לארץ כנען, האם אקח את בנך לחרן?"

 אברהם אבינו משיב בשלילה. ומברך את אליעזר בורא העולם ישלח את מלאכו לפניך ותמצא שידוך מתאים. העבד המסור נשבע שאכן כך יעשה.

אל העיר ארם נהריים מגיע אליעזר לפנות ערב כשעמו עשרה גמלים וכל טוב. הוא עומד ליד הבאר ונושא תפילה לבורא עולם.

מחליט אליעזר על מבחן לראות מי הכלה הראויה להיכנס לבית החסד של אברהם, הנה כעת בנות העיר יוצאות לשאוב מים, אבקש מהן להשקות אותי מים, והנערה אשר תעשה זאת ברצון ואף תאמר "שתה, וגם את גמליך אשקה", היא תהיה כלתו של יצחק.

עוד תפילתו על שפתיו, ומגיעה נערה להשקות את צאנה, אליעזר לא ידע עדיין שהייתה זו רבקה, נכדתו של נחור – אחי אברהם. אליעזר מבקש ממנה להשקותו מים; היא אומרת "שתה, וגם לגמליך אשאב", ואליעזר הנפעם ממהר להעניק לה תכשיטים כמתנה.

רבקה מזמינה את אליעזר לבית הוריה שם הוא מגולל את סיפורו. רבקה מביעה הסכמה נלהבת לשידוך, ומשפחת רבקה שולחת אותה עם אליעזר בברכות ובאיחולים.

אברהם נושא אישה נוספת בשם קטורה, ויש אומרים שהייתה זו הגר אשתו הקודמת, ונקראה קטורה שנאים מעשיה כקטורת. וגם היא יולדת לו בנים.

בעודו בחיים חיותו, מחלק אברהם מתנות לבני קטורה אשתו, ומשלחם מעל פניו לארץ קדם, על מנת שלא יירשו עם יצחק בנו.

בגיל 175 אברהם אבינו נפטר מן העולם, ונקבר במערת המכפלה.

נגישות